Oldtid

Ovenstående billede er en såkaldt anskuelsestavle, der blev brugt i den danske folkeskole i første halvdel af 1900-tallet. Billedet kunne vise en dag i Åmosen i Ertebølletiden. Billedet er ret virkeligstro. Dog er der for mange mennesker, og deres tøj var ikke så primitivt, som det her vises. Foto: Stenlille Lokalhistoriske Arkiv

Oldtiden i Dianalundområdet

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen

Oldtiden i Historiekanonen

 

Af historiekanonens 29 punkter henhører 4 til oldtiden:


  • Ertebøllekulturen ca. 5.400 f.Kr – ca. 3.900 f.Kr.
  • Tutankhamon ca 1342 – ca. 1325 f. Kr
  • Solvognen ca. 1350 f.Kr.
  • Kejser Augustus

    23.9.63 f.Kr.-19.8.14 e. Kr.

 

Ertebøllekulturen er sidste del af Jægerstenalderen

Tutakanmon og Solvognen  hører Bronzealderen til, mens Kejser Augustus hører Jernalderen til


Dianalundområdet i oldtiden var anderledes end nu.

 

I Jægerstenalderen boede der ingen mennesker her undtagen i Åmosen, idet folk fra Storebæltsområdet havde sommerhuse her

 

I Bondestenalderen var Åmosen blevet for sumpet til at man kunne bo her. I stedet boede man langs kysten af Åmosen og ved Skellebjerg og Ruds Vedby. Storstensgravene vidner herom

 

I Bronzealderen ved vi ikke meget om, hvor der har boet mennesker. Men de fleste boede i kystnære områder, og altså ikke på vor egn, selvom fund viser, at de har været her.

 

I Jernalderen dukker de første landsbyer op. De første var Niløse, Stenlille og Tersløse. 100 år efter kom Reerslev til. De øvrige byer i vort område kom til i Middelalderen eller senere. Dianalund således først for lidt over 100 år siden. Det var også i Jernalderen, at danerne erobrede det landområde, der senere kom til at hedde Danmark.