Ludvig Holberg

Ludvig Holberg PåTersløsegård

 I den periode, hvor Ludvig Holberg  hver sommer boede på Tersløsegård fortsatte den nu mere end 60-årige herre sin omfattende litterære produktion med uformindsket kraft. Det skal understreges, at der ikke eksisterer eksakt viden om, hvor han nedskrev sine værker i perioden – var det i arbejdsværelset på Tersløsegaard eller i embedsboligen i Fiolstræde i København? Fra forår til efterår opholdt han sig på Tersløsegaard, hvor han dirigerede godsets drift, og i vintertiden boede han i sin embedslejlighed i Fiolstræde, mens han varetog sine pligter som professor på Københavns Universitet. Holberg har selvfølgelig skrevet begge steder, men det er ikke til at vide, om han færdiggjorde sine seks aldersdomskomedier det ene eller det andet sted, eller om de 539 epistler, han forfattede i perioden, blev nedskrevet i Tersløse eller i København. Derimod er det sikkert, at samtlige de herunder nævnte værker er blevet til i den periode af Holbergs liv, hvor han var godsejer på Tersløsegaard:


KOMEDIER: Seks komedier: ”Plutus”, ”Abracadabra”, ”Den Forvandlede Brudgom”, ”Philosophus ude i egen Indbildning”, ”Republiqven” og ”Sganarels Reyse til Det Philosophiske Land”. Holbergs 27 andre (og langt mere kendte!) komedier var forfattet i 1720’erne under Holbergs såkaldte ”poetiske raptus”. Derefter holdt Holberg lang pause med komedieskrivningen, fordi opførelsen af skuespil blev helt forbudt i årene 1730-46 under den pietistiske kong Christian VI.


FIKTION: Moralske Fabler (1751) FAGPROSA: Veterinærafhandling: Betænkning over den nu regierende Qvæg-Syge (1746) Historie: Danmarks og Norges Søe-Historie (1747) Lettre sur les Memoires concernant la Reine Christine (1752)


ESSAYS: 539 epistler (svarende til det, der i dag kaldes ”klummer”, ”kronikker” eller ”essays”) blev udgivet i fem bind fra 1748 til 1754.


DIGTE: Epigrammer (på latin) – udgivet i 1749. Værket indeholdt syv bøger med disse korte, fyndige digte, skrevet flere år tidligere, men udvidet med en bog i denne udgivelse


Kilde: omviser ved Tersløsegård, Allan Aistrup

Ludvig Holberg (født 3. december 1684 i Bergen, død som baron 28. januar 1754 i København) var en epokegørende norsk-dansk forfatter. Holberg er kaldt "den danske litteraturs fader".[1] Han var en produktiv og lærd forfatter, der udgav bøger om en lang række emner. Holberg skrev både videnskabelige værker om historie, jura, geografi og filosofi - og komedier, romaner og poesi. Han var akademiker af internationalt format og indførte mange af oplysningstidens tanker i Danmark-Norge. Mange af hans komediefigurer som Erasmus Montanus, Jean de France, Jeppe på Bjerget og den Politiske Kandestøber er optaget som arketyper i det danske sprogbrug.

Holberg blev godsejer og oprettede i 1747 baroniet Holberg af sine ejendomme.

Fra: .wikipedia.org

Ludvig Holberg

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen