Bronzealder

Willy står på Blodstenen syd for Snarebanken. I denne vandreblok har folk i Bronzealderen indhugget mange skålgruber, der hver har samme størrelse som hullerne i en æbelskivepande

Egtvedpigen døede 1370 f. Kr. Det år blev egen til hendes kiste i alt fald fældet. Hun er altså jævngammel med Tutankhamons mor, og kunne have mødt hende, hvis hun havde været i Egypten

Kortet viser, hvor folk boede i Bronzealderen. Jo mørkere farve, jo flere boede her. Vores område er helt hvid, alligevel er der foregået noget her

Stenene på billedet ved siden af denne tekst står på Sølvagervej. 

   Alle er enige om at de stammer fra Bronzealderen. Ingen ved imidlertid, hvad de har været brugt til. De fleste gætter på, at de er rester af et observatorium. 

   Troldstenene siges at vende sig, hver gang de lugter friskbagt brød i Tersløse.

   Troldstenene har haft en dramatisk historie i 1900-tallet: væltet ned i et hul: totalt begravet, flyttet til Ruds Vedby og flytte ttilbage i 2001.

Læs om den i Jørgen Mogensen: Langs landevej 255 bind 3 (2009-udgaven) side 61ffSagnet siger, at de to sten blev kastet af to trolde efter hinanden. De ramte hinanden i luften og faldt ned her ved Tersløse. Stenen overfor er kastet af trolden i Sobjerg Banke. Den anden trold boede i Merbjerg.

Skitsen nedenfor viser, hvordan Troldstenene lå i en tør branddam umiddelbart bag ved deres oprindelige placering. Tilsyneladende var den ene sten delt i to ved faldet

I Kongsted blev der i 1950 fundet et større depot fra Ældre Bronzealder. Det indeholdt 20 bælteplader og bukler, en celtøkse, et hovedsegl, 5 ødelagte save, 4 ubestemmelige brudstykker, en bronzeklinge og to fragmenter. Alt i alt et stort depotfund. I 1919 blev der ved Skellingsted bro fundet et bronzesværd, i 1948 nord for Rævebjerg endnu et bronzesværd. Alt i alt er der fundet omkring 50 ting fra Bronzealderen omkring Kongsted.

En del af det, der er fundet ved Kongsted

fragmenter af nogle af de bælteplader, der blev fundet ved Kongsted. 

På Chr. Petersens mark i Niløse blev der i 1873 fundet en massiv guldring med en diameter på 7 cm og en højde på 2 cm. Den vejede 91,2 g og befinder sig i dag på Nationalmuseet, hvor den kan beses. En kopi kunne engang købes samme sted for 2590 kr. Lokalarkivet i Dianalund har en sådan kopi.Og her kan den ses. et foto af den ses til højre.

På Ørnebjerg i Buerup ligger omkring 10 stencirkler samt en rillesten, der kaldes rollestenen. De er fra  Bronzealderen, men hvad de  har været brugt til, vides ikke, måske et observatorium eller en helligdom? Ved Rollestenen er fundet hullet fra en pæl, måske en totempæl.


Fund fra Ruds Vedby

I 1867 fandtes i mosen syd for Fuglebakken to edsringe af guld. Nær Hjorthøjgård fandtes i begyndelsen af  1900-tallet 2 edsringe og to oprullet guldtråde. I alt vejede fundet 164 g. 8 % af samtlige edsringe i Danmark er således fundet i Ruds Vedby.

Foto af et af de sværd, der blev fundet ved Rævebjerg

Historiekanonen har to nedslag fra Bronzealderen: Tutankamon og Solvognen.

   Tutankhamon var ægyptisk farao og levede 1333 - 1323 f.v.t.,                           Solvognen stammer fra ca. 1400 f.v.t. Begge optrådte altså, mens vi havde Ældre Bronzealder. Også i Dianalund og omegn har vi minder fra Bronzealderen

Rollestenen på Ørnebjerg

Litteratur:


Jørgen Mogensen: langs landevej 255 bind 3(2009 udgaven) side 61ff


Jørgen Mogensen: langs Landevej 255 bind 8 side 40ff


Jørgen Mogensen: Langs landevej 255 bind 11 side 82ff

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen