Brommekulturen


Erik Westerby

Manden, der fandt Brommekulturen hed Erik Westerby. Han levede 1901-1981. Sideløbende med sin advokatvirksomhed i Sorø, foretog han fremragende arkæologiske udgravninger. i 1944 påviste han Brommekulturen. Til hans ære stiftedes Erik Westerbyprisen i 1981. Den uddeles hvert år af Nationalmuseet.

Erik Westerby med en skafttungepil, fundet i Ålerenden i Bromme. Det var hans bror, der fotograferede, og han var mest interesseret i fundet. Derfor er Erik Westerby kun halvt med.

Lige efter Istiden  

   De to første kulturer, der opstod, efter at Isen trak sig tilbage fra Nordeuropa, Hamburg- og Federmesserkultureren var ikke repræsenteret hos os. Anderledes med den næste kultur:Brommekulturen. Dog var Federmesserkulturen  repræsenteret i Sigersted ved Ringsted, og nogle af de ældste redskaber, der blev fundet ved Ålerenden i Bromme sogn, kan være fra denne kultur. Selve Ålerende er i dag forsvundet.


Brommekulturen

   Brommekulturen eksisterede i godt 2000 år indtil 7400 f.Kr. Kulturen har taget navn efter det første sted, hvor den blev konstateret, nemlig Bromme nær Dianalund. Går du ned af vejen Krogen og følger denne, indtil den er tættest på Tude å, og kikker du herefter over åen, kigger du lige over på det sted, hvor 6-8 mennesker fra Brommekulturen boede. Senere flyttede de til Norgesvej og senere endnu ud til Åmosen.

   I alt var der i hele det nuværende Danmark kun 130 mennesker! De levede i en åben birkeskov, nærmest parkligende. Sommertemperaturen nåede op på 13-14 grader i gennemsnit (i dag er det 16 grader) og de boede i telte lavet af rensdyrskind.

   De levede af svaner, rener og elsdyr samt kæmpehjorten. De havde spyd og sandsynligvis også bue og pil. Karakteristisk for denne kultur var de såkaldte skafttungespidser. Når man skød med bue og pil, skulle dyrene helst rammes på 20 meters afstand eller mindre. Dyrene døde af blodtab. Derfor skulle de skydes, hvor det blødte mest: lunge eller hjerte. 


  På Brommefolkenes bopladser i Åmosen - ved Engkrogen og Bonderup i Stenmagle sogn - fandt man 10 skafttungepile, 37 stikler og 5 blokhøvle.

Efter Brommekulturen ...

... sker en klimaforværing: sommertemperaturen falder med 5 grader til 10, vintrene bliver iskolde med store mængder nedbør. Tundraen bliver igen dominerende. Landet bliver dækket af dværgbirk, revling, enebær og lyng. Kulturen kaldes Ahrensburg-kulturen og er ikek repræsenteret hos os. Efter 800 år bliver somrene som nu, og Maglemosekulturen indtager scenen.

Litteratur:


  • Terkel Mathiassen: Nordvestsjælland gennem 10.000 år, 1963 side 7ff.
  • Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid bind 1 2001 side 66ff
  • Jørgen Mogensen: langs landevej 255 bind 8 side 25

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen

Skafttungepil fra Brommekulturen. Tegning af den pil, Erik Westerby holder op i luften på billedet ovenover

Brommekulturens udbredelse

En af de dyr, jægerne fra Brommekulturen jagede: Den irske kæmpehjort, et andet dyr var elgen