Vikingetid

Jellingstenen

Den store Jellingsten har sikkert været bemalet. Her vises den kopi på Nationalmuseet, som R. Broby-Johansen dekorerede i 1930'erne. Om den begivenhed kan læses i bogen "Danmarks ældste Maleri" fra 1945, skrevet af Broby-Johansen. Kopien er i dag sat i depot (foto: JM)

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen

Vikingetiden

 

I historiekanonen er Jellingstenen - eller den store Jellingsten - ene om at repræsentere vikingetiden.Jellingstenen blev rejst omkring år 965. Den er en meget vigtig kilde til Danmarkshistorien, da den fortæller om samlingen af Danmark til ét kongerige og om overgangen fra hedenskab til kristendmo

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Call : 1-800-700-6200

E-mail: support@cleaner.net