Tidslinje

Tidslinje for Dianalund og Ruds Vedby under 2. Verdenskrig

Nazistiske stemmer ved valgene  i 1939          1943

Ruds Vedby                                      2,88 %     3,99 %

Niløse                                               2,78 %      2,52 %

Tersløse/ Skellebjerg                        1,67 %     1,07 %

 

1940:

Maj: Pinsefesten i Tersløse bøgeskov aflyses pga. ”Tysk Invasion i Danmark den 9. april 1940”

August : vognmand Johannes Olsen i Skellebjerg må betale en bøde på 10 kr., fordi et gavlvindue ikke var ordentligt mørklagt


1943

April 1943: Et engelsk fly bliver skudt ned ved Tåderup

Oktober  elinstallatør Emil Knudsen er med til at redde jøder


Sommeren 1944:

Næstformand i kvindeligt Arbejdsforbund afd. 5, Jenny Hansen, indlægges på Filadelfia efter at have været arresteret på mistanke om at hun er kommunist.


Efteråret 1944 og foråret 1945

Efter 19. september 1944: Viggo Zohnesen skjuler politibiler under halmstakke

Englænderne kaster våben ned nær Tissø ”hilsen til Viggo” og nord for Tangegården. Våbnene skjules bl.a. hos Børge Madsens far i Karsholte Banker

December: 1944: Viggo Zohnesen tages af tyskerne

Februar 1945: kæmner Erik Rasmussen og kørelærer Christian Langkjær arresteresfebruar 1945: Under den største razzia Vestsjælland oplevede under hele krigen arresteredes bl.a. Emil Knudsen. Skovfogeden undslap

Februar 1945: kusken på Vedbygård, Peter Larsen og forpagteren samme sted, Petersen, arresteres af tyskerne


Marts 1945: Emil Knudsen dør i Vestre fængsel og

Viggo Zohnesen (leder af Falck i RV) undslipper Shellhuset ved englændernes bombardement


12.4. 1945: Bengt Rønhoff skydes af tyskerne udenfor sine forældres hjem i Bromme


Maj 1945: Kunstmaler Henriksen i Kildehuset hentes af frihedskæmpere

Den nazistiske boghandler i Ruds Vedby, Lønholdt, forsvinder sporløst

7. maj 1945: Rasmussen og Langkjær vender hjem til Dianalund fra Frøslev

 

Luftsmæssige begivenheder over Dianalund og omegn under 2. VerdenskrigRingriderfesten i 1940 måtte aflyses

1941, 21.9.: Lynge 4 km syd for Sorø: 1 stk. forsaget brandbombe taget i forvaring af tyskerne

1941, 16.11.: Sofus Petersens gård i Bromme: ca 50 brandbomber: gård nedbrændt, besætning omkom, 1 forsaget brandbombe i stuehus

1941, 16.11.: Kyringe: 13 brandbomber faldt, skade på teglværk

1941, 16.11.: Skaftelev (9 km n. ø. for Slagelse) 13 bomber faldt plus et ukendt antal brandbomber

 

1943, 7.2.: Tåderup: i ballon med branddunk faldt ned

1943, 29.4.: Tågerup: 1 engelsk maskine nedstyrtet, alle omkom

1943, 6.6.: 1 km vest for Stenmagle: 1 ballon med blikbeholder faldt ned

1943, 17.9.: Slaglille: 1 engelsk maskine nedstyrtet, 1 hus nedbrændt, 5 døde

1943, 9.10.: Sorø: MG-skydning. Mindre skade på ejendom

 

1944, 26.1.: Tjørnelunde: 1 ballon faldt ned

 

kilde: Civilforsvarsstyrelsen: Luftværnsmæssige begivenheder under krigen 1939-45, Kbhvn 1950

 

PS i samme bog står der, at ca 200 allierede flyvere faldt ned på dansk område under krigen samt et ukendt antal i havet. Et lignende antal tyske flyvere faldt ned over vort område. Hos os er det kun 1: flyveren i Tågerup (Slaglille ligger lidt for langt væk). Bent Frederiksen – en af de frivillige – har stor kendskab til denne og har vist nok besøgt enkerne i England. I alt fald har han skrevet om nedstyrtningen i to artikler i et dagblad omk. 1985 og var (sammen med mig) med til at højtideligholde begivenheden i 1993. Der var både faner, hjemmeværn, den engelske ambassade og en række pinger med.

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen