Ophævelse af Slaveriet

Ophævelse af SlaverietFrigivelsen af slaverne i Dansk Vestindien i 1848 resulterede  i, at det dyrkede sukkerareal skrumpede ind til en tiendedel af, hvad det tidligere havde været, og sukkerdyrkningen ophørte helt på St. Jan og St. Thomas. Det blev sukkerroens chanche.


I Danmark var der tilbage til Napoleonstiden gjort forsøg på at udvinde sukker af sukkerroer på Langeland men uden større resultat. I 1872 blev der imidlertid taget to initiativer, der førte til sukkerroens sejrsgang. Et initiativ i Odense, hvor Tietgen grundlagde det selskab, der senere blev til De danske Sukkerfabrikker, og et initiativ på Lolland hvor brødrene Frederiksen etablerede en sukkerfabrik.

I 1912 blev sukkerfabrikken i Gørlev grundlagt, og bønder i vort område begyndte at dyrke sukkerroer. Denne avl har altid givet et godt udbytte. Det viser det dyrkede areal. I 1876 udgjorde det dyrkede sukkerareal  300 hektar , i 1912 var det steget til  32.000 hektar.

Var slaverne ikke blevet frigivet, havde vi i Dianalundområdet ikke begyndt at dyrke sukkerroer.Johan Lorentz Carstens tjente sine penge på slaver og sukker. I 1745 blev han adlet og fik navnet Carstenskiold. Han købte Hørbygård og Knapstrup. Knapstrup blev drevet bl.a. ved hjælp af slaver. de boede i huse, kaldet slavehusene. Endnu i dag finder man her landarbejderboligen Sankt Thomas-huset, der er bygget af slaver, som Castenschiold bragte med sig hjem over Atlanten.

Johan Lorentz Carstens

Danmark ejede Dansk Vestinden indtil 1917. Sønnen af købmand J. Geltzer i RudsVedby, Johannes Geltzer, var soldat her og døde 1890, 21 år gammel.

Johannes Geltzers grav

Eksporten af slaver fra Afrika i nyere tid, især den transatlantiske eksport, var stor.  Man regner med, at ca. 11 mio. afrikanere ankom til Amerika mellem ca. 1500 og ca. 1870.

Som det første land i Europa indførte Danmark i 1792 et forbud mod slavehandel med virkning fra 1803; dermed skulle plantageejerne tvinges til at behandle deres slaver bedre, så de kunne reproducere sig selv. Snart fulgte Storbritannien, USA og Frankrig med forbud gældende fra hhv. 1807, 1808 og 1817. 1848 ophævede Slaveriet i Dansk Vestindien. USA forbød slaveri i 1865 og Mauretanien så sent som i 1983. FN regner dog med a tder stadig lever 25-30 mio. mennesker i slaveri. 


Også Børnene nød godt af salget af De vestindiske Øer

Da vi skulle stemme om salget af Dansk Vestindien til USA i 1917 fik børnene i Tersløse skole fri den 14.12. 1916, for afstemningen i Tersløse skulle finde sted her.

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen