Det schouske Legat

Det schouske Legat

Jochum Schou, bonden der blev mangemillionær

Da Ludvig Holberg ejede Tersløsegård, var der i Tersløse en ung bonde, der i 1746 var 20 år. Han hed Jochum Rasmussen. Denne bonde  viste evner ud over de sædvanlige. Det så Holberg, og gav ham derfor et pas, så han kunne tage til København. Holberg sørgede også for at han fik et arbejde her som sælger i en tømmerhandel.

   Straks Jochum kom til København, skiftede han det bondske efternavn Rasmussen ud med det mere fornemme Schou. Jochum var god til at handle og snart kunne han købe en statelig bygning i Ny Kongensgade, han købte også sin egen tømmerhandel og satte penge i slave- og fjernhandel. Da han døde 40 år senere var han god for mellem 120 og 200 millioner kroner. 

Sådan blev han Millionær

Hans enke levede videre

Da Jochum døde, levede hans enke videre indtil 1807. De havde ingen børn og havde derfor ingen direkte arvinger.De havde imidlertid begge skrevet testamente, og på den måde opstod Det Schouske Legat, der skulle give midler til undervisningen i Tersløse sogn og Legatet til fattige i Tersløse sogn. Desuden blev der givet penge til en række institutioner i fortrinsvis København. Enken gav endvidere så mange penge til skolen i Tersløse, så denne blev helt nybygget. Den var så solid, at bygningen står her endnu. 

Sådan fandt vi den ukendte historie

Indtil 2023 vidste ingen nogetsom helst om Jochum Schou. Vi kendte til Det schouske Legat, men ikke noget til hvem den Schou var, som åbenbart havde oprettet legatet. 


Men i 2022 fik vi corona og Lokalarkivet i Dianalund måtte lukke. To frivillige satte sig da på krafig opfordring fra Arkivlederen til via nettet at finde noget om Det schouske Legat som havde eksisteret i over 200 år , og som ingen altså vidste noget om. I løbet af et års tid, fandt de med Arkivlederen som indpaisker,så frem til den ukendte historie om Jochum Schou. 


Hele den spændende beretning kan læses i "Historisk Årbog for Vestsjælland 2024, der udkommer til efteråeret.


De personer, der fandt den ukendte historie hedder Jens Jørgen Christensen og Berit Henriksen, mens arkivlederen er Jørgen Mogensen

Billedet forestiller den skydeskive, Jochum Skov havde, da han var medlem af Københavns skydeselskab. Han var meget social og var også med i styret af København, sammen med 31 andre mænd. 

  

Tersløse Skole

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen