Den Westfalske Fred

Den Westfalske Freds betydning for Dianalund og Ruds Vedby

Den Westfalske fred fik ikke direkte betydning for vor egn, alene af den grund, at Danmark ikke var en krigsførende nation, og dermed ikke med i fredsaftalen


Indirekte fik det dog betydning for så vidt som

 • Den protestantiske form for kristendom blev nu sikret, for så vidt som det var den danske konge, der suverent bestemte, hvilken tro, hans undersåtter skulle have
 • Sverige var blevet en stormagt, hvilket Danmark og vor egn fik at mærke under svenskekrigene (se disse). 
 • Holland blev en vigtig handelspartner.
 • Fransk kultur og sprogs indflydelse f.eks. på herregårde blev styrket, og tysk tilsvarende svækket. 

Den Westfalske Fred

Den westfalske fred betød afslutningen på 30-årskrigen i 1648 og betød desuden at

 • Frankrig blev styrket med store landområder
 • Sverige fik store landområder i Nordtyskland og desuden en krigsskadeerstatning
 • Schweits og Nederlandene blev anerkendt som selvstændige lande
 • Man opgav formeldt at tro, kejseren og paven delte magen, nu lå dene hjihos de enkelte fyrster
 • De engelte fyrste kunne selv bestemme, hvilken form for kristendom, hans undersåtter skulle følge
 • Den tyske kejser blev svækket
 • borgerlige kunne optræde som diplomater


© Copyright 2016 Jørgen Mogensen