Udvandring

Udvandring

Frivillig ved Lokalarkivet i Dianalund, Jens Jørgen Christensen, har arbejdet med udvandring fra vort område. Udvandrearkivet er digitaliseret  fra 1868 til 1908. Tallene nedenfor stammer fortrinsvis herfra. 

Hvor mange udvandrede

Der er fundet 172 udvandrere fra de fire sogne, som Arkivet dækker: Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse. Fra Skellebjerg sogn udvandrede kun 4 personer til den nye verden i en periode på cirka 50 år. Ruds Vedby sogn topper med en andel på 65 personer svarende til 38% af samtlige udvandrede i Arkivets område. Derefter kommer Tersløse sogn med 62 personer (en andel på 36%). Generelt virker det som værende få, der er udvandret fra sognene. Der er samtidig forholdsvis mange udvandrede fra Ruds Vedby, i forhold til indbyggertallet og sammenlignet med de tre øvrige sogne.


Hvilke lande udvandrede man til

Det er også interessant at se på hvilket lande udvandrerne udvandrede til. Det kommer ikke som nogen overraskelse, at den største udvandring skete til USA. Her udvandrede 159 personer ud af de registrerede172 personer fra perioden, hvilket svarer til 92%. Derudover skete en begrænset udvandring til Australien (2%), Canada (3%), New Zealand (1%) og Syd Afrika (1%). Mange danskere, især landmænd, slog sig ned i den 

amerikanske stat Iowa. Primært fordi der her var muligt at købe billig landbrugsjord.. Iowa er i dag USA’s rigeste landbrugsstat.

Jfr. https://da.wikipedia.org/wiki/Iowa. 

Hvem udvandrede

Det er ingen overraskelse, at de som udvandrede, primært var fra de nederste trin på samfundsstigen. Det var arbejdere, landmænd (landarbejdere) og tyende, som udvandrede. Tabellen viser her antallet af personer, som er afhængige af familieoverhovedets erhverv. Det er lidt inte- ressant, at der i dataene findes enker, jomfruer, koner og frøkener. De er udvandret uden en mand eller ægtefælle. Det må betyde at manden kan være rejst i forvejen og så have sendt penge hjem, så hans familie kunne rejse ud i verden. 

Det vil være interessant om det er muligt at finde nogle af efterkommerne i udlandet, og om nogen her i ”gammel Dianalund kommune” har kendskab til udvandringerne. 

Det kunne jo også være interessant, hvorfor en ’enke’ tager 

den store tur ud til den nye verden. Således tager enken Marie Christensen fra Ruds Vedby med tre børn til USA i 1871. Enken Marie Hansen fra Niløse tager også med tre børn turen til USA i 1870. Hvilke skibe rejste de på

 Flere udvandringer tog til England og derefter med tog til Liverpool, inden de kom til den nye verden. Som det fremgår af skemaet til venstre, tog 76 personer (44%) en sådan mellemhavn. 


Enkelte personers historie

Indbyggere i fire sogne

De fire sogne, der i tidsrummet 1966-2006 udgjorde Dianalund kommune havde følgende folketal fra to forskellige årstal,  1864 og 2020. Procenttallet viser andelen af indbyggere de fire sogne lagt sammen


 Niløse:           790   23%          681     9%

 Tersløse:        985   32%       4.676   59 %

 Skellebjerg:    450  18%           452     6%

 Ruds Vedby:   827  27%        2.112   27%

  

 

Udvandring 1868-1908

 • Niløse            41     24%
 • Ruds Vedby   65     38%
 • Skellebjerg       4       2%
 • Tersløse         62     36%
 • I alt antal      172   100% 

Udvandrelande

 • Argentina          1      1%
 • Australien          3      2%
 • Canada             6      3% 
 • New Zealand     1     1%
 • Sydafrika           2     1%
 • USA               159    92%
 • Antal              172  100%

Hvilke erhverv udvandrede

 •  Arbejder         36    21%
 • Landmand       24   14%
 • Tyende            18    10% 
 • Landarbejder   12      7% 
 • Jomfru               9      5% 
 •  Arbejdsmand    8      5%
 • Enke                  8      5%
 • Snedker             8      5%
 • Husmand           6      3%
 • Skrædder           5      3%
 • Hustru                4      2%
 • Frøken               3      2% 
 • Murer                 3      2%
 • Kommis              2      1%
 • Kone                   2      1%
 • Stenhugger         2      1%
 • Mejerske             2      1%
 • Smed                  2       1%
 • Øvrige *)           18     10%
 • I alt                  172   100% 

 • (Øvrige er erhverv, der kun optræder 1 gang)

Hvilke skibe rejse de på

 • Amerika       1   1%
 • Denmark      1   1%
 • Franklin        2   1%
 • Geiser          1   1%
 • Hekla          23 13%
 • Hellig Olav    6   3%
 • Indirekte *)  76 44%
 • Island            9   5%
 • Jason            2   1%
 • Norge          22 13%
 • Oscar II         8   5%
 • Thingvalla   13   8%
 • United States8   5%
 • (indirekte: sejlede via en mellemhavn)

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen