Maglemosekiulturen

Bison med sin kalv i en skov i Dianalundområdet. Foto: Jørgen Mogensen

Omkring 7500 f. Kr. blev klimaet varmere, og skoven indvandrede. Der kom flere og andre dyr til, bl.a. den europæiske bison. Brommekulturen forsvandt dermed, og Maglemosekulturen opstod. Den sluttede 6000 f. Kr.


Storebælt var dengang en flod og Sjælland landfast med Tyskland og Skåne. Sejrøbugten og store dele af Kattegat var fast land.


Maglemosetiden findes mange steder på vor egn, bl.a. Verupbopladsen helt ude ved Åmoseå nord for Verupgård. Den blev udgravet i 1943. Der havde ligget i alt 5 huse. Man fandt 3 ting af særlig interesse:

  1. Et hængesmykke i rav med  snorehul. Det er 1,2 cm tykt og måler 6,4x5,1 cm
  2. En økse af elsdyrstak, som er unik, da der kun er fundet to eksemplar i hele landet.
  3. En økse af kronhjortetak med et skafthul hvori der sad splinter af et fyrretræsskaft.                          


Af de mange andre fund kan nævnes den ornamenterede hjortetakøkse 500 meter øst for Skellingstedbro helt ude ved Åmoseå, og det dråbeformede hængesmykke umiddelbart vest for samme bro.


Størst interesse samler der sig imidlertid om hytterne i Ulkestrup Lyng lige nord for Åmoseå. Fundene her er enestående.


Omkring år 6000 f. Kr. var den indvandring af skovtræer, der havde stået på længe, så intens, at græs og småvækster blev skygget væk. Det betød at de store køddyr (elg, bisson etc.) forsvandt og dermed grundlaget for Maglemosekulturen. Nu var scenen sat for den næste kultur: Kongemosekulturen.

Den berømte halskæde fra Øgårde, tabt i vand i Masglemosetiden. Den indeholder 98 gennemborede dyretænder af kronhjort, odder, grævling og ræv

Et af de steder, hvor Maglemosefolket boede var på Lilleø. Bopladsen her er at sammenligne med den mere berømte boplads ved Øgårde nord for Åmoseå.

Litteratur:


  • Jørgen Mogensen: langs landevej 255 bind 8 side 26ff
  • Terkel Mathiassen: Nordvestsjælland gennem 10.000 år side 14ff
  • Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid bind 1 side 85ff

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen

De jægere, der færdedes i det unge skovlandskab, kalder vi for ”Maglemosejægere”. Vi kender et stort antal af deres bopladser, men kun fra indlandet, for datidens kyst (og en stor del af indlandet) ligger i dag under vand

Første sjællænder!

Billede af et menneske på en hjortetaksøks fundet i Lille Åmose nær Jordløse.

Hovedet er firkantet og vedkommende holder armene tæt ind til kroppen. Hun eller han har et kort miniskørt på, evt. et bredt bælte. Skoene er fiskeformede. Sikkert højeste mode i Maglemosetiden.

To ravsmykker fundet ved Skellingsted bro. Det øverste har indridset menenskefigurer og bærer præg af at være meget gammelt, da det tabtes. Tre ophængningshuller er gået i stykker, kun et er intakt. Det blev fundet i 1959 og er 7 cm højt. Det nederste er lige så højt, og foruden et ophængningshul er der boret en række små huller

Maglemosefolkene elskede at fiske. De fiskede efter Malle, som ses for oven, og udviklede en fiskeruse, som ses nedenunder. De havde også ålejern og fiskekroge

Kærneøkse