Jordens undergang

Møde i Dianalund: Jorden skal gå under julenat


På et møde i Dianalund 28. sep. 1967 blev det klart for de implicerede, at Jordens undergang skulle ske julenat 1967.


Ældre mennesker husker endnu den såkaldte Orthon-bevægelse, der omkring 1967 iflg. Ekstrabladet talte flere tusinde tilhængere i Danmark.  I efteråret 1967 var aviserne og radioen fulde af historier om denne bevægelse og om verdens undergang. Nogle få mennesker ville dog overleve. Nemlig de, der befandt sig i en blybunker nær Borup


Det begyndte i 1961 i England, hvor en ejendomsmægler havde en åbenbaring, hvori en skikkelse kaldet Mesteren beskrev verdens snarlige undergang. I midten af 60’erne blev der skrevet om denne bevægelse i Danmark, og 20.feb. 1967 talte Mesteren pludselig til taxachaufføren Knud Weiking i København. I Danmark fik Mesteren navnet Orthon. Samme navn som den person fra Venus George Adamski  havde mødt i 1952 i Desert Center.


Weiking tog kontakt til Orthon-bevægelsen og i månederne herefter talte Orthon gentagne gange gennem Weiking på offentlige møder over hele landet såvel som privat. Det hele blev optaget på bånd og udskrevet. I alt fylder talerne 350 tætskrevne A4-papirer, dvs. stakken fyldte 4 cm i højden.


På det omtalte møde i Dianalund, der kun var for bevægelsens medlemmer, blev det klart, at Jorden skulle gå under. Orthon sagde bl.a.: ”ikke kun København, men også andre dele af Danmark, vil simpelthen blive atomramt”. Nogle ville dog overleve. Orthon sagde: ”Vi overfører simpelthen de menneskelige elementarpartikler ved noget vi kalder teleportation op i et rumskib, sådan er det, det er loven”. Hvem der ville blive reddet, vidste Orthon-bevægelsen ikke. Selv kunne de ikke engang vide sig sikre.


Blybunkeren i Borup

I den tidlige vinter 1967 fortalte Orthon igennem Knud Weiking, at bevægelsen skulle lade 25 tons bly udvalse i 4 mm plader, uden dog at fortælle, hvad pladerne skulle bruges til. Men bevægelsen fik det gjort. Straks herefter sendte Orthon Knud Weiking ud på en mark ved Borup og beordrede Bevægelsen til at bygge en blybunker, der kunne rumme 70 gravide kvinder og børn. Det hele skulle stå færdigt den 22.12. Da det efterhånden var blevet den første december, var tiden knap. Bevægelsen rejste en kvart million kroner, gravemaskinerne kom den 8. december og gravede et 6 meter dybt hul. 8000 tons jord blev flyttet. Efter Orthons anvisninger rejste folkene nu et træskelet og over dette blev blypladerne lagt. Såvel kommune som amt havde nedlagt forbud mod byggeriet, men det blev altså alligevel gennemført, alt sammen under ledelse af en skibsingeniør fra B&W, der havde taget orlov for at tjene Orthon.


22.12. beordrede Orthon sine tilhængere til at låse bunkeren af og alligevel ikke benytte den. Når de mennesker, der skulle reddes fra Jordens undergang, skulle opløses i elementarpartikler, er en blybunker heller ikke særlig logisk.  Hvorfor bevægelsen så skulle bygge den, står hen i det uvisse. Bunkeren blev fjernet i 1970 efter krav fra myndighederne. Da var den faldet sammen. Tyngdekraften i forbindelse med grundvandet havde taget livet af træskelettet. Allerede i juleferien 1967 satte myndighederne mellem jul og nytår et skilt op foran bunkeren med teksten: „Adgang forbudt. Sammenstyrtningsfare! “


Pressemøde dagen før Verdens undergang.

Juleaftens dag holdt bevægelsen pressemøde. Hvorfor den gjorde det, når aviserne efter bevægelsens opfattelse jo alligevel ikke ville udkomme, er ret ulogisk, men det gjorde bevægelsen altså. På pressemødet blev der fremlagt nogle tegninger af en Åge Jensen, der efter det oplyste skulle vise en af motorerne på det rumskib, der skulle redde en del af menneskeheden. Selv mente Åge Jensen dog, at tegningerne viste en maskine, der kunne fremstille atomer! Selv ville han intet have at gøre med Orthonfolkene, han havde blot henvendt sig, fordi han havde haft en drøm, hvori det blev ham fortalt, at blybunkeren kun var en afledningsmanøvre, og at redningen kunne ses af hans tegning, en tegning, der, hvad den end viste, desuden også indeholdt løsningen på pyramidernes gåde! Desværre fortalte Åge Jensen ikke hvori denne løsning bestod. Åge Jensen havde forsøgt at få tegningen sagligt vurderet af atomfysikere, men var blevet afvist som værende en idiot. Fysikeren, professor Mogens Phil, sagde til aviserne, at han havde medlidenhed med de folk, der troede på ”dette vilde nonsens”.


Jorden gik ikke under 1. juledag. Det blev ikke engang snevejr. Orthon-bevægelsen blev splittet op i flere mindre grupper. En gruppe i Køge bestemte, at de nu ville beskæftige sig med Orthon ”på strengt videnskabeligt plan”. Dette betød bl.a., at de ikke længere ville betragte Orthon som en frelserskikkelse, men blot som ”en ordinær rumskipper”.  I Dianalund mistede bevægelsen sine tilhængere. Men som en af dem senere har sagt: ”Man må afprøve grænser af for at finde det rigtige. Meget nyt bliver forkastet af det etablerede, men derfor kan det godt være sandt”.


Knud Weiking

Orthons talerør, Knud Weiking var, da han i 2001 sidst optrådte offentligt, stadig overbevist Orthonist. Han var da 79 år. Om blybunkeren sagde han: Bunkeren skulle symbolisere en kommende atomkrig, men der var ikke tale om, at krigen ville begynde den pågældende atomkerne-udviklingsproces, som Orthon talte om. Der var blot tale om, at videnskaben omkring dette år havde udviklet atombomberne så meget, at de havde kraft til at ødelægge hele Jorden, når den tid kom.  At Jordens undergang imidlertid var nær, var han ikke i tvivl om. Det havde Orthon sagt. Han sagde også: ”Vi vil komme og sætte de flyvende tallerkener på Midtsjælland på en sådan måde, at hele menneskeheden bliver klar over deres eksistens”. Det vil blive et mægtigt syn. 


Jørgen Mogensen

4.12.01 rettet til i 2013


NB: Knud Weiking er i dag død, ligesom vistnok alle tilhængere i Dianalundområdet er det.


Kilder: Berlingske Tidende 21.5. 1998

Willy Wegner: UFO-bogen, 1999

Dagbladet 24.nov. 1967

UFO-mail nr. 138 fra Skandinavisk UFO information

Private samtaler


© Copyright 2016 Jørgen Mogensen