Hjem

- Historiske begivenheder set med en Dianalundvinkel

Sådan kom værket i gang

Ønsket om at gøre den store histore nærværende ved at sætte den ind i det univers byen Dianalund og dens omegn udgør, har jeg haft længe. I 2007 søgte og fik jeg støtte fra Det schouske legat, et 200 år gammelt leget, hvis opgave det er at støtte undervisningstilbuddet for unge i Tersløse sogn. Siden har legatet ikke givet støtte til noget på grund af pengemangel. At omsætte hele verdenshistorien til Dianalundforhold er imidlertid omfattende og slet ikke så let. Derfor præsenteredes hjemmesiden først i 2012. Hvornår den bliver færdig, vides ikke. Hjemmesiden er i 2017 overgået til Lokalarkivet i Dianalund.

 

Danmarkshistorien er lang og mangeartet. Verdenshistorien ikke mindre. For at få styr på hele dette enorme stof, vil historiekanonen være den røde tråd i projektet, og spørgsmålet vil så være hvordan begivenhederne, der er omtalt i kanonpunkterne, påvirkede beboerne i Tersløse sogn. Hvad lavede man således i Dianalund, mens egypterne byggede pyramider? Og hvad betød Københavns bombardement for folk i Tersløse sogn? Ved siden af denne røde tråd vil også Kulturkanonen - navnlig litteraturkanonen - komme til orde, ligesom andre ting fra verdenshistorien kan få en plads, hvis det har en betydning for Dianalund og omegn.

 

Relevante Links: Hjemmeside for Lokalarkivet, Dianalund Borgerhusets hjemmeside, Dianalundportalen

 

Jørgen Mogensen

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen

Baggrunden for dette site

 

Igennem mange år har jeg undervist i historie. Fortrinsvis børn, men også voksne. Det er min oplevelse, at mange ikke har interesse for historie og historiesammenhænge.

 

Kun hvis den historiske episode er os vedkommende, bliver den interessant.

 

Vi  oplever denne vedkommenhed på to måder:


  • Gennem den dramatiske fortælling
  • Ved at danmarkshistorien og verdenshistorien rykker ind i vores univers, at vi med andre ord kan genkende os selv og vores verden i den.

 

Det er det sidste, jeg vil forsøge her: gøre historien nærværende ved at sætte den ind i sammenhænge, som børn og voksne i Dianalundområdet kender.