Maastricht

Maastricht-afstemningen i 1992

Ovenstående ikoniske plakat blev sat op i Dianalund og i Ruds Vedby, ligesom i alle andre byer i Danmark, da vi skulle stemme om Maastrichttraktaten. Efter afstemningen blev plakaterne taget ned igen og smidt væk. Ingen tænkte på at bevare plakaten. I dag findes der kun en original plakat i hele Danmark, nemlig i Lokalarkivet i Dianalund. Ingen andre har den, hverken SF, trykkeriet, Plakatmuseet i Århus, arkiver eller museer. Da Kunstmuseet Charlottenborg derfor skulle bruge en plakat til en udstilling med titlen "Endlos Europa", måtte de låne plakaten fra Lokalarkivet i Dianalund.

Afstemningsresulatet i Dianalund kommune

                                                                 ja          nej      stemmeprocent

Dianalund bord 1                                    534        573                77

Dianalund bord 2                                    620        575                82

Skellebjerg                                             190        184                84

Ruds Vedby                                            502        582                82

Niløse                                                     202        244                82

Afstemningsresulat i Dianalund og omliggende kommuner i procent

                                                                ja           nej      stemmeprocent

Dianalund                                               48,7       51,3               80,7

Stenlille                                                   49,7       50,3               83,5

Sorø                                                        51,8       48,2               81,8

Høng                                                       50,4       49,6               83,5

Vestsjællands amt                                   48,6       51,4               82,5

Hele landet                                              49,3       50,7               83,1

afstemning om Maastricht-traktaten i 1992

Ved Maastricht-traktaten blev EF-samarbejdet udbygget med bestemmelser om unionsborgerskab, miljøpolitik, forbrugerpolitik, videreudvikling af ØMUen, forsvarspolitik mv. Parlamentet fik mere magt i beslutningsprocessen, og samarbejdet om retlige og indre anliggender blev traktatfæstet og forankret i unionens samarbejdsorganer.


Efter en folkeafstemning 2.6.1992, hvor et beskedent flertal på 50,7 % stemte nej, fik Danmark en særordning, bestående af 4 undtagelser:

  • ikke med i forsvarssamarbejde
  • ikke fælles EU-borgerskab
  • ikke fælles mønt (Euro)
  • ikke fælles retspolitik.


Disse forbehold stemte vi om året efter, og det blev vedtaget


Kilde: Store Danske


Afstemningen i Ruds Vedby. 2.6. 1992

Danskerne har holdt fast i forbeholdene lige siden. Der var afstemning om tilslutning til Euro i 2001. Det blev et klart nej, så stemte vi om retsforbeholdet i 2015. Det valge danskerne også at holde fast i

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen