Københavns Bombardement

Københavns Bormbardement og TersløsegårdVed den tid hvor englænderne bombarderede København, boede på Tersløsegård godsforvalter Rieper. Han fik en husvild københavnerfamilie, som han vist var i familie med, til at bo i Ludvig Holbergs lejlighed, der endnu dengang stod som da Holberg boede her. Selv boede han i en af fløjene. Foruden ham boede enkefru Margrethe Christiana Luther også på Tersløsegård. Hun mente selv, at hun nedstammede fra Martin Luther. Familien, der var blevet husvild, hed Pløyen til efternavn. Den bestod af en rødhåret frue, en lille pige, der lige havde lært at gå, ”en større frøken”, herren og en vild dreng på 4-5 år, der opførte sig som om han skulle blive røverhøvding. Han klatrede i træer og rev sine bukser itu samt stjal folks æbler. Han vedblev at komme til Tersløsegård i en række somre herefter. Han hed Christian. Da han blev større elskede han at sidde og læse bøger ved Holbergs stenbord i haven. Christian Pløyen blev i 1849 amtmand i Holbæk amt og aflagde Tersløsegård et besøg et par år efter og igen i begyndelsen af 1860’erne. Han døde 1867.

Tersløsegård så i 1807 endnu ud som da Ludvig Holberg levede. Ludvig Holbergs lejlighed i København blev som så mange andre huse bombet, og i dag er der ingen synlige minder om Holberg i vor hovedstad.


Englænderne ville i 1807 have den danske flåde, der var Europas 2. største, kun overgået af englændernes. De ville så levere den tilbage efter krigen. Danmark stod i et dilemma. Sagde man ja til englænderne ville Sverige og Rusland angribe Danmark, sagde man nej, ville englænderne blot tage flåden. Englænderne kom med 26.000 soldater og besatte Sjælland. Efter et par ugers forhandlinger, mistede englænderne tålmodigheden og bombede København i 5 døgn. 1600 københavnere mistede livet, endnu flere blev såret og 1/3 af byen blev ødelagt. Dette var verdens første bombardement af en by. Siden er det blevet almindeligt. Men mange københavnere blev husvilde og fik midlertidig ophold forskellige steder på Sjælalnd. En familie kom til Tersløse


Amtsmand Christian Pløyen, der som dreng opholdt sig på Tersløsegård


Tilbage til Nyeste tid

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen