Filadelfia

Filadelfia under Krigen

Fredhjem

Filadelfia klarede sig forbløffende godt igennem Krigen. Det største problem var mangel på kvindelig afbejdskraft. Kvinderne ville hellere arbejde andre steder, da Krigen muliggjorde dette, så to afdelinger måtte lukkes af den grund.

Man frygtede, at tyskerne ville beslaglægge Institutionen, ligesom de havde gjort det med sindsygehospitalet Oringe. Det gjorde tyskerne ikke, men Filadelfia måtte stille to afdelinger til rådighed for patienter og plejere fra Oringe.

Flere patienter som følge af Krigen

På Filadelfias nerveafdeling kunne man mærke virkningerne af Krigen. Bekymringer over rationeringer, vareknaphed, arbejdsløshed, tyskernes skyderi, det illegale arbejde. Alt det gjorde, at flere søgte hjælp, bla. på Filadelfia. 

På den anden side opstod der en samhørighedsfølelse blandt patienter indbyrdes, og blandt patienter og medarbejdere, som man ikke havde oplevet før. Det ydre tryk, skabte sammenhold.

Folk, der er gået under jorden

Krigen igennem husede Filaelfia folk, der havde brug for at gemme sig. Det begyndte med jøderne og fortsatte med modstandsfolk. Skulle de være her i længere tid, blev de indlagt under falske navne. Der var en stående aftale med dem, at kom Gestapo, så ville de få det at vide i god tid, så de kunne flygte ud i skoven. Der var imidlertid også stikkere indlagt. De blev altid hurtigt "raske" og blev udskrevet. 

Brændsel

Straks ved Krigens udbrud blev der mangle på kul, koks og olie. Filadelfias ovne måtte derfor ombyggs til tørv. Det og vedligeholdelsen af ovenene var meget tidskrævende og dyrt. Filadelfia brugte trods alt 3.000-4.000 tons tørv om året

Tørv læsses af på Filadelfia 1944

Fødevarer

Traditionelt havde Filadelfia altid været selvforsynende med mad. Man havde Elmegården syd for Filadelfias område og et gartneri. Nu købte man Ventemøllegården. Dermed var man selvforsynenede med landbrugsvarer og grøntsager. Købmandsvarer skulle man dog købe, og disse var som i det øvrige samdund rationeret.

Ventemøllegården, som Filadelfia købte i 1943. Ventemøllegården lå der, hvor nu Degneparken ligger.

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen