Herman Bang

Herman Bang

   Den forfatter og det værk, der er tættest på vores egn, er Herman Bang og hans lille roman "Ved Vejen". Derfor følger en fyldigere omtale nedenunder.


   Herman Bang levede fra 1857 til 1912. Fra han var 13 til han var 18 år, levede han i Tersløse, hvor hans far var præst. Selvom det således var en relativ kort årrække han levede her, fik disse pubertetsår stor betydning for hans senere liv og forfatterskab. Hans mor var død, men han fik en slags erstatning i digterinden Benedicte Arnesen Kall, der boede på Tersløsegård. Her fik han smag for litteratur, og hun førte ham rundt til mange af sognets skønne naturpletter. Navnlig broen over Tude å ved den såkaldte skolesti, der stadig eksisterer, elskede han.


  Herman Bang har skrevet meget, både romaner, avisartikler, noveller og skuespil. Det skrift, der har været den væsentligste begrundelse for at placere ham i litteraturkanonen er den lille roman "Ved vejen", der udkom i 1886 og i vor tid er blevet filmatiseret.


   Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse: "Når Herman Bangs lille roman er blevet en af den danske litteraturs kæreste skatte, skyldes det ikke mindst hans nænsomme og indfølende skildring af et sagtmodigt sind, der kommer til bevidsthed om sig selv i mødet med følelser, hun ikke selv var klar over, at hun rummede. Romanens knappe, nærmest filmiske sekvenser holder i hver eneste sætning balancen mellem underdrejet humor og totalt gehør for, hvad der rører sig i menneskers indre. Med sin vekslen mellem sagt og usagt og sit mylder af små, upåagtede detaljer viser Bang, hvordan livet leves i en afsides krog fjernt fra samfundets hovedveje".


   Hurtigt blev litterater klar over, at miljøet og mange af personerne er Tersløse sogn og dens indbyggere. Bygninger, veje, natur og afstande er Tersløse, som Herman Bang huskede dem. Selv stationen, der først kom i 1901, ligger det rigtige sted! Nogle af personerne er også genkendelige, og var det i høj grad for samtiden. Enkefru Abel med døtrene Ida Yngst og Louise Ældst er enkefru Arnesen og hendes to døtre, Emma og Olava på Tersløsegård. Den omtalte forvalter bor på Kammergave, lærerinden, der bærer sin hund, når den skal luftes, kan have boet på Tersløsegård. Her boede Laura Rasmine Høyer, der drev privatundervisning, men det kan også være lærerinden i Karsholte Friskole.


Se også bogen "24 lokale forfattere" af Jørgen Mogensen, og Langs Landevej 255 bind 1 side 14 og 35 samt bind 3 side 10ff 

Herman Joachim Bang (født 20. april 1857, død 29. januar 1912) var dansk kritiker, forfatter og journalist. Han blev født i Asserballe[1]Als i hertugdømmet Slesvig som søn af sognepræst Frederik Ludvig Bang (1816-1875) og hustru Thora Elisabeth Salomine Blach (1829-1871) og blev student i 1875 fra Sorø Akademi. Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil. Herman Bang døde i Ogden i Utah i USA under en oplæsningsturné og er begravet på Vestre Kirkegård i København.


Kilde: Wikipedia

Herman Bang

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen