1864_opdateret

I april og maj 2014 havde Lokalarkivet en stor event om krigen 1864 og vores egn.


 


 

Den gang lavede vi et omfattende site, som i al væsentlighed står uantastet. Alligevel kommer der af og til nye oplysninger, som vil blive præsenteret her.

1864 - opdatereter omtalt en Andreas Otto Martinsen fra Bomme, der skulle være død 29. juni 1864. Det er ikke korrekt. Han var savnet, og regimentet mente, han var død. Men senere blev han fundet på Augustenborg Lasaret, og levede indtil 20. marts 1900, hvor han døde i København af alderdom. Han er med i folketællingerne 1880 og 1885, hvoraf det fremgår at han var gift og havde børn. Han fik også en erindingsmedalje.

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen