Ertebøllekulturen

En sommerdag ved Åmosesø i Ertebølletiden. Rent bort set fra, at der er for mange mennesker på billedet, så er aktiviteterne rigtige nok

Ertebøllekulturen er repræsenteret flere steder i Dianalund og omegn, bl.a.: 

  • Midt mellem Magleø og Åmoseå er fundet en boplads
  • 1 lille km øst for bopladsen fandtes 3 økser og et stykke af en kronhjortetak, der synes at have været bearbejdet.
  • På Muldbjergbopladsen i den fredede Kongemose i Åmosen er der fundet en køkkenmødding.

Mad:  På Muldbjergbopladsen har man fundet et menneskeekskrement (en lort) fra denne tid. Heri lå der kærner fra jordbær og hindbær. Men ellers har man spist kronhjort, vildsvin og pindsvin. Af fisk har man spist ål, gedde og andre ferskvandsfisk.  


Agerbrug: På Muldbjergbopladsen har man fundet de første tegn på landbrug: knogler af tamkøer, rester af mælk i lerkar, og man har fundet aftryk af hvede og byg. Ertebøllefolkene var begyndt at holde kvæg og dyrke jorden:

Muldbjergbopladsen i Bodal Mose. Den brune streg er den vej, der går igennem mosen. Bodal ligger uden for kortet neders til venstre.

Ertebøllekulturen ligger mellem ældre og yngre stenalder, 5400-3900 f. Kr. Kulturen er opkaldt efter landsbyen Ertebølle ved Limfjorden. Bopladserne lå nær havet eller sejlbare åer. Tværpilen er karakteristisk for denne kultur. Her ses for første gang keramik i Danmark, og det var denne kultur, der begyndte at dyrke jorden. Folkene spiste endvidere østers og smed skallerne i store bunker, det vi i dag kalder køkkenmøddinger. Kulturen dækkede det areal, Danmark bestod af indtil 1658, og var altså meget lokal. I vores område finder vi den i Åmosen.

Kunst: Damen til venstre er indridset på en hjortetaksøkse, fundet i Bodal mose, tæt øst for Akademigrøften nord for vejen, der går igennem området. Nogle mener ikke det er en dame, men en jæger med langt hår og skæg, der danser. Under alle omstændigheder ser vi her det første billede overhovedet af en sjællænder. Ertebøllefolkene ridsede meget i deres redskaber, men normalt var det ikke dyr eller mennesker, men geometriske mønstre.

Man holdt svin i Åmosen i Ertebølletiden

Oversigt over Ertebølle-bopladser i Store Åmose. Bemærk, at de ligger nær åen.  

Skålstenen, der i dag ligger ved indgangen til Filadelfias Museum, blev fundet i forbindelse med udgravningen til Filadelfias kirke. Den indeholder tre store huller og to mindre. Den er muligvis fra Bronzealderen, men mest sandsynlig fra overgangen fra Jæger- til Bondestenalderen. 

Litteratur:

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen

Lerkar fundet i Åmosen i Niløse sogn

Træske, fundet i Åmosen

Bemalet åreblad

Fund fra Muldbjergbopladsen