H.C. Andersen

H.C. Andersen

     H.C. Andersen er også med i litteraturkanonen, bl.a. med denne begrundelse:


     Forfatterskabet forgrener sig ud i mange stemningslejer fra det tragiske til det komiske, fra det indfølende til den forsonlige humor, men også den ætsende ironi. Og det spænder over en vifte af genrer: Eventyr, fortællinger, noveller, prosaskitser, romaner, skuespil, digte, rejseskildringer, selvbiografier. Gang på gang overskrider han genregrænser og skaber nye former. I denne mangfoldighed kan man finde tekster til alle livsaldre, og mange af teksterne åbner for nye dimensioner, når man genlæser dem. Og selvom eventyrene er den ubetvivlede kerne i forfatterskabet, ville det være synd og skam, hvis eleverne ikke mødte andet.


    H. C. Andersen har besøgt vores egn, men kun en uge i august 1864. Det kan du læse som her. Det kan dog ikke ses, at dette besøg har inspireret ham i et eneste af hans værker. Men besøget er gengivet i hans dagbog. 

   Hans Christian Andersen (født 2. april 1805 i Odense, død 4. august 1875Rolighed i København) var en dansk digter og forfatter, der er verdensberømt for sine eventyr. Han var kendt for sine buketter og papirklip, og menes at have opfundet det flettede danske julehjerte[1]. Han er en af den danske guldalders hovedpersoner. Han var desuden opfinderen af Tingseventyr, der er en undergenre af kunsteventyr.

Ludvig Holberg

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen