Kort fra 1800-tallet

 Ruds Vedby, oprindelig tegnet i 1810, men rettet til i 1870. Bemærk Præstesøen syd for den matrikel hvor Maskinfabrikken lå. Bemærk også placeringen af Vedbygårds produktionslænger.

Kortet er fra 1899. Bemærk at der ingen jernbane er, at Åmosen er ganske mennesketom, at Dianalund ikke eksisterer, men at landsbyen Karsholte gør det. Herrestrup ligger langt fra Skellebjerg

 Niløse omkring år 1900, måske lidt før.

Tilbage til indexsiden om 1864