Offentlig transport:

 ... Fandtes vist nok ikke. 1875 åbnedes en kombineret brev- pakke- og personrute mellem Slagelse og Jyderup. Ruten gik over Ruds Vedby. Dog kun to gange om ugen. Skulle man nogen steder, gik man. Med mindre man kunne få kørelejlighed på en hestevogn.

 

Retfærdighed:

  Ane Andersdatter blev i 1858 dømt til at blive halshugget og hendes hoved at sættes på en stage ved indkørslen til Ruds Vedby. Hun var malkepige på Vedbygård og havde dræbt sit nyfødte barn, som i øvrigt var født i dølgsmål. (Jørgen Mogensen: Langs Landevej 255 bind 12 side 11ff)

  I 1858 optrævlede myndighederne en stor tyvebande i Vestsjælland. Lederen, Niels Fynbo fra Slagelse fik 16 års tugthus for 79 forhold, 6 andre fik mellem 8 og 14 års ophold i tugthuset, mens tre fik mellem 3 og 5 års forbedringshus, mens 10 hælere fik mellem 1 og 3 års forbedringshus. (Volmer: Niels Fynbo og hans bande, Slagelse 1899)

 

Boligforhold:

  Det røde hus i Ruds Vedby opførtes i 1858. Det var 12 fag langt og blev nedrevet i 1984 under store protester. Det var bygget til tre fæstere på Vedbygård. I 1860’erne byggede Vedbygårds ejer meget i Ruds Vedby.

Røde hus på Rudsgade. Nedrevet 1984 for at give plads for en udvidelse af kirkegården. Da var det meget forfaldent.

 

Oldtidsminder:

  De kendte oldtidsminder, vi kender i dag, kendte man også dengang, og selvom de ikke var fredede, passede man på dem: Snarebakken, Skrædderens falske vidner, langdyssen på Merbjergvej, Blodstenen syd for Ruds Vedby, Kongedyssen ved Kongsted, Langdyssen ved Langdyssegård.

  Også Korset ved Conradineslyst var kendt. 

 

 Korset ved Conradineslyst, tegnet omk. år 1840.

Tilbage til samfundet i 1864