Politiske forhold:

  Folk på vor egn var dybt konservative eller apolitiske. Ved valget i 1858 var der således indskrevet 177 vælgere fra Niløse sogn. Kun 13 stemte! Heraf stemte 10 på Højres kandidat, mens tre stemte på Venstres kandidat, Søren Jensen fra Rude, som blev valgt i den samlede opstillingskreds med stort stemmetal.

  Fra 1848 til 1915 var der valg til rigsdagen 35 gange. Det foregik hver gang på Rudsgade foran Kroen, hvor der var rejst en tribune. Kandidaterne holdt en valgtale herfra, og derefter foregik valghandlingen ved håndsoprækning, idet man gik ud fra, at de, der var mødt op, var stemmeberettigede. Den omtalte Søren Jensen fra Rude tabte til Lars Dinesen fra Kulby i 1864. Lars Dinesen var også venstremand. Han stemte imod fredsslutningen i 1864 og den reviderede grundlov i 1866.

  Valgtryk forekom. Kusken på Nørager blev således afskediget fordi han havde stemt på Venstre, selvom Godsejeren, grev Moltke, ellers havde fortalt ham, at han skulle stemme på Højres kandidat.

 

 Valg af folketingsmedlem i Ruds Vedbykredsen 1906. Sådan foregik det også i 1864.

 

 

Sociale forhold:

 Fattighus:  Niløse sogn fik først et fattighus i 1890. Indtil da husede familierne selv de fattige og de syge, eller de blev sendt til andre sognekommuner. Tersløse havde et fattighus allerede i 1850’erne. Det kunne rumme 4 familier. Fattiggården kom først i 1881. 1854 fandtes på Ruds Vedby og Reerslevs fælles fattiggård 30 beboere. I selve Ruds Vedby lå et ”hospital”, et fattighus, op mod kirkegårsdiget ved indkørslen til Vedbygård. 1864 opførtes et nyt på Rudsgade nr. 4. Det blev solidt bygget, bl.a. fik det tegltag i stedet for stråtag. Her kunne bo to familier. Byggeherren var Vedbygård. Det stod her kun til 1912.

 

 Sygekasse: 1862 fik Niløse sogn en sygekasse. Den havde de første år kun få medlemmer: 4 fra Kongsted, 8 fra Niløse og 11 fra Verup. I Ruds Vedby kom der først en sygekasse i 1866 (og en sparekasse i 1868 samt en brugsforening på samme tid). Denne sygekasse levede dog ikke længe. I 1884 oprettedes en ny.

Asyl: 1858 eller 59 oprettede ejerne af Conradineslyst, søstrene Tekla og Marie Moltke, Moltkes sygehjem for fattige, nødlidende og syge. Det fungerede som sådan indtil år 1900.

  I 1848 havde insidere, fæstere og lejere under Vedbygård fået lov til at huse voksne børn og gamle forældre uden først at indhente tilladelse hertil på Vedbygård.

  Mange soldater var invalider da de kom hjem. Der var intet socialhjælp at få, men var de heldige kunne de få en lirekasse og tilladelse til a tgå rundt og spille. På den måde kunne de forhåbentlig tjene nok til at leve for. De var med andre ord slået til lirekassemænd.

 

Tilbage til samfundet i 1864