Hjemkomst og tiden der fulgte

Tilbage til Krigen

   Niels Petersen blev som de fleste andre soldater hjemsendt i august 1864, og havde således været væk i 10 måneder. Hans datter var nu blevet 18 måneder og havde lært at gå og tale. Mon ikke hun havde lært at sige "far"?

   De soldater, der vendte hjem, fik ikke en god modtagelse. Nederlaget i krigen var for stort. I København sneg de sig ind i byen og ingen fik en officiel modtagelse. Heller ikke soldaterne fra vor egn.

Det Niløse, Niels Petersen vendte tilbage til. Fotoet er fra ca. 1890, men kun købmandsbutikkens store vinduer er komme til siden 1864.

   Niels Petersen havde ingen fysiske eller psykiske men af krigen. Så let slap andre ikke:

  • Christian Jensen fra Ruds Vedby. Han blev født 1842, og døde 11.11.1864. Han havde været ved det såkaldte 13. batteri.
  • Peder Jernsen fra Skellebjerg. Han blev født 1841 og døde 26.11.1864
  • Peter Sørensen fra Kongsted. Han blev født 1841 og døde 10.11. 1864 Han havde været batterikusk i en infanteribataljon.
  • Niels Nielsen fra Kongsted. Han blev født 1831og døde senere af sine sår
  • Hans Peder Christensen fra Ruds Vedby. Han blev såret 15.3.1864 ved Dybbøl og blev derefter erklæret utjenstdygtig juni 1864
  • Elias Markussen var en løjtnant fra Helsingør. Han gik psykisk i stå efter krigen, boede hos sin mor og senere hos sin søster og svoger i Tersløse.

   Desuden overlevede 8 soldater krigen fra vor egn. Om de var såret psykisk eller fysisk ved vi ikke

 Niels Petersen som gammel mand, og Elias Marcussen som løjtnant.