Før Krigen

Tilbage til Krigen

   Da det trak op til krig blev de første soldater indkaldt i oktober 1863, også Niels Petersen, der boede på et lille husmandssted på 3 tdr. land mellem Niløse og Verupgård, nær et teglværk, der lå der. Niels Petersen var blevet gift i 1862, og havde et barn, datteren Christiane, der i oktober var 10 måneder.

   Niels Petersen skulle møde på Holbæk Kasserne. Og hvordan kommer man lige derop?

   Niels Pedersen havde ingen transportmidler og der var ingen offentlige. Så enten har han gået eller han har været heldig at kunne køre med en hestevogn, der skulle helt eller delvis til Holbæk.

 Soldater kører med en bondevogn, og en kone står med sine børn og vinker farvel til manden og faderen, der drager i krig.

   I Holbæk fik Niels Petersen sin uniform, og sammen med de andre soldater marcherede han til Sorø station, og kørte i kreaturvogne og vogne til tredje klasse til Korsør. Her indskibedes de og sejlede til Flensborg. Fra Flensborg marcherede de til Dannevirke, Mysunde eller Frederiksstad. Det har været meget koldt, både at køre i de åbne togvogne og i det utætte skib på den årstid.

Danmark i 1864. På kortet ses den rute Niels Petersen og de andre soldater fra vor egn fulgte i oktober 1863. Kortet viser samtidig de 4 dele Det danske Rige bestod af.