Hjemmefronten

   Da Niels Petersen forlod sin kone, Ane Kirstine, for at drage i krig, var det ikke kun en mand og en far, der forsvandt. Det var også hjemmets økonomi der gik bort. For manden var den eneste, der tjente penge.

   Ane Kirstine skulle nu ikke alene passe hus og barn, men også bedriften, dvs. malke, muge, reparere og samtidig skulle hun klare de økonomiske forpligtelser såsom afdrag på lån og køb af købmandsvarer.

   Staten havde taget hendes mand fra hende, men gav hende ingen økonomisk hjælp i stedet. Dog vedtog Rigsdagen i november, at de efterladte hustruer kunne modtage fattighjælp af kommunen, uden at fortabe de borgerlige rettigheder. Men det forudsatte at kommunerne havde penge og at de ville give fattighjælp, samt at Ane Kirstine søgte.

   Forhåbentlig har Ane Kirstines forældre, der boede i Karsholte, ydet en skærv, både med pasning af spædbarnet, med fødevarer og med reparationer.

Skovfogedstedet Dianelund, hvor Ane Kirstine hade tjent som ung pige, da hun traf sin mand Niels Petersen, der var Karl i huset.

Tilbage til Krigen