Mysunde

Tilbage til Krigen

   Niels Petersen marcherede ikke til Dannevirke, da han ankom, men til Mysunde. Her på Sliens smalleste sted var der bygget en bro. Det gjaldt om at forsvare denne, så Preusserne ikke kunne indtage den og dermed komme op nord for Slien og falde den danske hær ved Dannevirke i flanken.

Egnen ved Mysunde, som Niels Petersen forsvarede.

   Allerede den 2. februar angreb Preusserne med en styrke på 10.000 mand og 70 kanoner. Til at forsvare broen var der 2000 danskere og 20 kanoner. Preusserne kom mindst en dag før, danskerne havde ventet dem. Kampen begyndte kl. 10 om formiddagen og preusserne trak sig tilbage hen ad kl. 16, da det blev mørkt. Danskerne havde altså vundet!

Se om kampene her

   Når danskerne vandt på trods af at presserne var 5 gange så mange og havde 3½ gange så mange kanoner, skyldes det to ting: at det er lettere at forsvare en skanse end at erobre den, samt at de danske soldater og officerer nok var preusserne overlegne, de var simpelthen bedre. De preussiske soldater var meget unge, havde ikke været i krig og vidste ikke hvad de sloges for. De danske soldater var ældre og dermed mere rolige og tænksomme og de forsvarede deres land.

   Det med at være soldater kom preussrene efter, kan man roligt sige. Preusserne drog den lære af slaget, at danskerne var en formidabel modstander, og at en stilling, som danskerne holdt, skulle overdænges med granater i et omfang, man hidtil ikke havde set samt at overmagten skulle være knusende. Det fik soldaterne i Dybbøl at mærke et par måneder senere.

Danske tropper skærer en bred rende i isen på Slien for at de tyske tropper ikke skulle kunne gå over og falde den danske hær i flanken.

   Niels Petersen var med i kampen og var med til at slå tyskerne. Han overledede. Det gjorde Christian Larsen fra Munke Bjergby ikke. Han, der var født i 1837, døde i slaget. Han lå ved 2. jyske infanteriregiment.

Andre Kampe

   De danske tropper trak sig stort set uden kampe ud af Holsten og 1. og 2. februar var der kampe foran Dannevirke. Første uge af januar faldt Rasmus Christensen. Han var født 1831 og boede i Niløse. Han døde 5.1. 1864 efter at have ligget på Flensborg Lazaret. 

 Efter kampene.