Militærnægter

Tilbage til krigen

  Mange var ikke glade for at blive soldater og selvfølgelig heller ikke for at skulle i krig. Den almindelige værnepligt var imidlertid indført i 1848 og alle unge mænd skulle således principielt være soldat i så lang tid, som staten bestemte.

  Mange blev imidlertid kasseret fordi de var syge, svæklinge eller "undermålere".

  Blev man imidlertid taget til soldat, havde man stadig mulighed for at slippe. Hvis man nemlig kunne få en til at gå ind som soldat i ens sted. Det var fuldt lovligt. Denne stedfortræder fik så en sum penge af den, han stillede for. Dermed slap rige folks sønner for at skulle trække i trøjen, og hæren slap for disse døgenigte og slapsvanse. Stedfortræderen var også ofte en der havde været soldat før, så hæren havde også fordele på den måde.

Vilhelm Beck

  En af de, der således skulkede fra militærtjenesten og derfor ikke kom med i krigen i 1864, var præstesønnen fra Ørslev, Vilhelm Beck, stifteren af Indre Mission. Faren havde bestemt, at han skulle læse teologi. Det gad han ikke, og faren lovede ham da 100 kr.og at han ville finde en stiller for ham, så han slap for at blive soldat, hvis han gjorde sit studium færdigt. Vilhelm fik taget sin eksamen i 1855, fik sine 100 kr. og faren gik i gang med at finde en stiller for ham. Han måtte sende 5 mand af sted til sessionen i Roskilde før han endelig fandt en, militæret kunne bruge. (Vilhelm Beck: Erindringer fra mit liv, Kbhvn. 1916 side 25f)

  En rigtig militærnægter var Niels Christensen fra Atterup. Han fødtes i 1839. Hans far var daglejer og husmand. Niels blev indkaldt til militæret i 1862. I lægdsrullen kan vi se, at han var 62 1/4 tomme høj, dvs. 162 cm. 11. oktober idømtes han 5 dage på vand og brød for at have udeblevet fra kvarteret. Den 22. i samme måned blev han idømt samme straf, men nu i 10 dage. Denne gang var begrundelsen "nægtelse at udføre tjeneste". I september 1863 fik han igen 10 dages fængsel på vand og brød for "nægtelse af at udføre den ham pålagte tjeneste under påskud af at han så det stride mod Guds ord".

  Niels Christensen bliver på den måde Danmarks første egentlige militærnægter. Men sagen stoppede ikke her. I 1864 blev han genindkaldt for at deltage i krigen mod preusserne, men nægtede at møde op af religiøse grunde. 6. april faldt dommen: 20 dages simpelt fængsel på vand og brød og et års forlænget tjenestetid.

   En anden måde at undgå militærtjeneste på var at udvandre. Det gjorde Peder Larsen, søn af smed Lars Christensen i Tersløse. Han var født i 1833. 1856 blev han indkaldt til militæret. I 1863 rejste han "uden tilladelse" til Amerika. Da han fremdeles opholdt sig i Amerika i 1866 fik han en bøde på 10 Rigsdaler. I 1872 var han endnu ikke kommet hjem, og myndighederne frafaldt bødepålægget.