Dybbøl og stormen den 18. april

Tilbage til Krigen

     Dybbøl skanser ses til højre. Tyskerne løbegrave og de såkaldte paralleller ses med blå farve til venstre.  Det var de fire sydligste skanser, der fortrinsvis blev bombarderet i marts og april og angrebet 18.4.

   Den danske hær delte sig i tre grupper efter at den havde forladt Dannevirke. Den største gruppe skulle forsvare Dybbøl skanser, en anden gruppe blev sejlet til Fredericia og den sidste gruppe trak langsomt op igennem Jylland for at lokke så mange tyske tropper som muligt væk fra Dybbøl og Fredericia. 

   Niels Petersen gik til Dybbøl, men var ikke ude i skanserne den 18. april. Han var på patrulje på Nordals for at forhindre preusserne i at gå over her. Mange andre fra vor egn var imidlertid med og døde her for fædrelandet:

  • Christian Jensen født 1839. Boede i Verup. Han var hestepasser og døde af sine sår 22.4.1864.
  • Niels Hansen fra Karsholte blev såret under bombardementet af skanserne og døde 31.3.1864 Han ligger begravet ved Augustenborg.
  • Jens Jensen, født i Niløse, ved krigens udbrud bosat i Mullerup, og efter krigen flyttede han til Karsholte. Han befandt sig i Skanse 2 den 18. april.

 

Stormen på Skanse 2

 Skanse 2 som den ser ud i dag. Skanse 2 blev forsvaret af 70 danskere da 2000 preussere stormede den. De danske reserver nåede ikke frem i tide.

Preussernes 3. parallel, der lå umiddelbart foran de sydlige danske skanser. Her samledes de preussiske soldater inden angrebet den 18. april.

 Fra DR´s film om Krigen i 1864.

De soldater, der har armbind er tyskere